Make your own free website on Tripod.com

 • ราคาข้าว:ขยับตัวขึ้นเล็กน้อย


 • จาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2543
 • ภาวะการค้าข้าวในตลาดกรุงเทพ วันนี้ราคา ขข.100% ชั้น 2 ขึ้นกระสอบละ 10 บาท,ขข.5% และ ขข.10% ขึ้นกระสอบ
  ละ 10 ส่วนนอกนั้นราคายังคงยืนตัวเท่าเมื่อวานนี้ การซื้อขายข้าวโดยทั่วไปวันนี้ปริมาณข้าวที่ออกมาสู่ตลาด
  ในช่วงนี้ยังออกมาไม่มากนักผู้ซื้อบางรายยังมีความจำเป็นที่ยังต้องการข้าวเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าก็ออกมาเสนอราคา
  รับซื้อข้าวบางชนิดให้สูงขึ้นส่วนปริมาณการสั่งซื้อข้าวของลูกค้าในช่วงนี้ก็ยังมีมาเป็นจำนวนไม่มากนักอีกทั้งในช่วงนี้มี
  ฝนตกชุก ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำข้าวนึ่ง ส่งผลให้ราคาในตลาดวันนี้โดยทั่วไปราคาขยับขี้นเล็กน้อย
 • วันที่ 1-20 กันยายน 2543 ส่งข้าวออก 293,861 ตัน และตั้งแต่เดือนมกราคม-20 กันยายน 2543 ส่งข้าวออก
  รวมปริมาณทั้งสิ้น 4,150,418 ตัน
  ท่านที่จองเข้าร่วมการฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพข้าว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2543 กรุณาชำระเงิน
  ค่าเข้าฝึกอบรมสัมนาท่านละ 4,500 บาท ได้ที่สมาคมฯ หรือจะส่งธนานัติในนามของ นายอภิชาติ อมาตยกุล ผู้จัดการ
  สมาคมโรงสีข้าวไทย เลขที่ 81-81/1 ถนนโยธา 1 ซ.เจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  โดยสั่งจ่ายที่ ปณ.กลาง 10501 เพื่อรวบรวมเงินนำส่งให้คณะอาจารย์ก่อนวันอบรม
  ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย